CULTUREEL ERFGOED

RESTAURATIE EN RENOVATIE

Er zijn in de loop der jaren een flink aantal Rijks- en gemeentelijke monumenten door pdb|design herbestemd, gerestaureerd en/of gerenoveerd. Deze monumenten vragen altijd bijzondere aandacht en vragen om een nauwkeurige en heldere opvatting over hoe om te gaan met de cultuurhistorische waarden en architectonische kwaliteiten van een dergelijk pand.

Het is een prachtige uitdaging om historische panden dusdanig te herbestemmen, uit te breiden of te renoveren zonder dat de oorspronkelijke architectonisce kwaliteiten en het bijbehorende historische verhaal hier aan ten onder gaan. Sterker nog, het is juist de zoektocht en uitdaging om deze eigenschappen van een monument te versterken dankzij de herbestemming of het toevoegen van nieuwe elementen.

Wat herstemming zo complex en interessant maakt is dat het ontwerp niet alleen gestuurd wordt door de wensen van de opdrachtgever, maar ook door de context, de bijzondere kwaliteiten van het bestaande gebouw en de mate van aanpasbaarheid van het erfgoed.

Onze ontwerpen ontstaan daarom in de zoektocht naar de optimale balans tussen de vraag en het bestaande. We hebben groots respect voor de historische waarde van het cultureel erfgoed en zijn daarom continu op zoek naar het op een zo esthetisch passend mogelijke wijze toevoegen van een nieuwe functie. Deze benadering maakt ieder van onze projecten uniek, voor erfgoed bestaan namelijk geen standaard oplossingen.

Meer weten?
Meer weten over wat Pdb|design voor u kan betekenen op het gebied van uw cultureel erfgoed? Bel of mail ons voor meer informatie of het plannen van een, uiteraard geheel vrijblijvende, afspraak.

Wat zijn uw plannen?

3D-laserscanning en Scan-2-BIM

Met respect voor het verleden

Behoudt van karakteristieke eigenschappen

Renoveren

Maatwerk bij elk detail