BIM Model Fraeylemaborg

EEN NULMETING TEN BEHOEVE VAN DE RESTAURATIE

De Fraeylemaborg in Slochteren is een prachtig en belangrijk historisch gebouw. De borg was toe aan een grondige renovatie. Dit vroeg om een zo goed mogelijke weergave van de huidige situatie. Want meten is weten.

Ten behoeve van renovatiewerkzaamheden en verduurzaming van de
borg hebben we een uitvoerige scan gedaan en een accuraat BIM-model vervaardigd. Daarvoor zijn een aantal stappen doorlopen. Het begon allemaal met het scannen van de borg en de bijgebouwen, het schathuis, het koetshuis en de Oranjerie met 3D-laserscanners. Dat was best een uitdaging omdat de Fraeylemaborg midden in het water ligt. Maar doordat onze laserscanners een groot bereik hebben is dat goed gelukt. Nadat alles aan de buitenkant was ingemeten zijn we naar binnen gegaan. Daarbij hebben we van elk vertrek vanuit meerdere posities een digitale scan gemaakt.

Alle scans leveren een enorme puntenwolk of ‘pointcloud’ van miljarden meetpunten op waarbij elk meetpunt een kleur heeft die overeenkomt met de werkelijkheid. Vervolgens bouwden we in een computerprogramma de puntenwolk na. Zo werden alle aparte componenten, zoals gevels en kozijnen, concreet zichtbaar gemaakt en ontstond er een bruikbaar model. Van hieruit konden we geveltekeningen, doorsneden en plattegronden maken. Waarbij we aan het model relevante informatie hebben toegevoegd.

Het BIM-model is zeer accuraat geworden. Je ziet werkelijk alles tot in detail zoals scheefstanden, deformaties en verzakkingen. Naast het verzamelen van data met de 3D-scanner zijn er ook tal van historische bronnen en tekeningen geraadpleegd. Met het BIM-model is de basis voor een komende restauratie van de Fraeylemaborg en een gebouwbeheermodel gelegd.