Het Damsterhof, aandacht voor de omgeving

Damsterhof

Het betrof hier de stedenbouwkundige inpassing van een zestiental nieuwe appartementen waarbij we met veel aandacht hebben gekeken naar de bestaande bebouwing aan het Damsterdiep en de Petrus Campersingel.

De kavel waarop de nieuwbouw van de zestien stadsappartementen rondom een hof is georganiseerd wordt gekenmerkt door maar liefst drie representatieve gevels en wordt volledig ingeklemd door bestaande bebouwing. De kavel grenst zowel aan het Damsterdiep en de Petrus Campersingel alsook aan de steeg die beide straten met elkaar verbindt.

Gekozen is voor een gelijksoortige stedenbouwkundige en architectonische voor alle zijden van de kavel. De invulling van het ‘gat’ in het straatbeeld aan het Damsterdiep wordt daarom met soortgelijke principes doorgevoerd aan de zijde van de Petrus Campersingel en ter plaatse van de steeg. Dankzij dit principe ontstaat te allen tijde het beeld dat het hier gaat om één project met een soortgelijke opvatting en uitstraling.

De percelering en de bijbehorende nokrichting van de panden aan
het Damsterdiep zijn leidraad geweest voor de verkaveling van de
zestien appartementen. Kort gezegd betekent dit dat de nokrichting
van de bebouwing aan het Damsterdiep als het ware zijn doorgevoerd (‘geëxtrudeerd’ in vaktermen) richting de zijde van de Petrus Campersingel.

Ter plaatse van het Damsterdiep is er sprake van een binnenstedelijke inpassing van een tweelaags volume met een zadeldak. De inpassing heelt het laatste bouwblok van het Damsterdiep aan en kent een stedelijke uitstraling en gevelindeling passend bij de rest van het Damsterdiep.

Aan de zijde aan de Petrus Campersingel komt hetzelfde bouwvolume in drievoud terug in een vertrapping die past bij de rooilijn van de kavel en Petrus Campersingel zelf. Op het gebied van deze vertrapping, bouwhoogte, uitstraling en materialen sluiten de nieuwe appartementen naadloos aan bij de omliggende bebouwing uit ca. 1900.

Tenslotte is er een bouwblok aangrenzend aan de steeg ontworpen met een soortgelijke uitstraling, met uitzondering van het zadeldak. 

De harde, stenen sfeer in de steeg en de omliggende volumes met plat dak geven aanleiding om hier een vlak bouwvolume te plaatsen, dus zonder een dakrichting die afkomstig is van het Damsterdiep. Deze drie onderdelen van het project zijn dusdanig met elkaar verbonden door een galerij dat er een nieuw Gronings hof is ontstaan: het Damsterhof.

Naast de nauwkeurige stedenbouwkundige inpassing van het complex in de bestaande situatie wordt ook op het gebied van materialisatie, uitstraling en kleurgebruik een relatie met de omliggende panden gezocht.

Er is gekozen voor een rode baksteen die zowel verticaal en horizontaal als verdiept wordt toegepast. In combinatie met deze volle rode kleur wordt een gevelaccent aangebracht in de vorm van witte verticaal geplaatste houten planken die in een reliëf zijn aangebracht. Deze witte accenten werken samen met de witte kozijnen van de ramen, deuren, Franse balkons en toegangspuien waardoor er een overzichtelijk maar spannend en vriendelijk beeld ontstaat.

Per gevelaanzicht worden dezelfde materialen en kleuren toegepast maar zijn er ook diverse variaties toegepast om een betere aansluiting te vinden bij het betreffende straatniveau. Aan de Damsterdiepzijde is bijvoorbeeld afgestapt van het vaste principe van verdiepingshoge ramen in verband met de inkijk en de hard-stedelijke context daar. De woningen aan de steeg hebben als variatie een steens terras dat omringd wordt met een bakstenen muurtje.

De woningen aan de Petrus Campersingel hebben allen een buitenruimte aangrenzend aan de woonkamer, wat resulteert in een gevelaanzicht met forse monolithische bakstenen balkons met glazen balustrades die uit de gevel lijken te komen. Op de begane grond is hier gekozen voor een verhard terras dat wordt afgeschermd door een bijpassende en geïntegreerde bloembak van baksteen.

Op deze manier is van alle zijden duidelijk dat ze bij het Damsterhof horen. Waarbij de variaties in het gevelbeeld zorgen voor een verhoogde aansluiting bij de omliggende bebouwing.