Appartementen Verkorteweg Leeuwarden

NIEUWBOUW APPARTEMENTENCOMPLEX

In de nabijheid van het hoofdstation en het centrum van Leeuwarden is een leegstaande kavel ingevuld met een appartementencomplex met een zestal appartementen.

De panden aan de Verkorteweg zijn over het algemeen kleinschalig van aard, het straatbeeld wordt bepaald door woningen van één en twee bouwlagen met kap. De kavel waar het ontwerp voor zes nieuwe appartementen
zich op richt wordt ingeklemd door twee panden met een bescheiden stedenbouwkundige footprint. Ten behoeve van de stedenbouwkundige inpassing in deze straat is daarom gekozen voor een opdeling van het gevelaanzicht in twee delen. Op deze manier sluit het aanzicht aan bij de verhoudingen in de straat en wordt vermeden dat de nieuwbouw een te grove impact heeft op de straat.

De nieuwbouw bestaat uit twee bouwlagen met een kap, opgetrokken uit een passende rode baksteen met daarin donkergrijze kozijnen. De twee gevels zijn identiek aan elkaar, met als enige uitzondering dat één raamkozijn op de begane grond is vervangen door de algemene toegangsdeur. De gevels worden overheerst door het middendeel dat verticaal doorloopt als dakkapel van de bovenste woning. In dit middendeel is een stapeling van openslaande deuren met daarin een glazen Frans balkon opgenomen.

Het volume wordt afgedekt met een steil dakvlak dat aan de voorgevel een verspringing kent. Deze knik is toegepast om de verdeling in twee gevels extra kracht bij te zetten. Het dak is volledig afgewerkt met zwarte zinken beplating.