Appartementen Bedumerweg

ONTWIKKELING RUIME NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN

Het betrof hier de ontwikkeling van zeven ruime nieuwbouwappartementen aan de Bedumerweg 36 in Groningen: een fraai en royaal gedetailleerd hoekpand waarbij de relatie tussen het pand, de omgeving en de drukke Bedumerweg en de Almastraat centraal stond.

Het is een hoekpand met veel verfijning en detail dat letterlijk en figuurlijk
de afronding verzorgt van de drukke Bedumerweg met de Almastraat. Het toekomstige pand op de hoek van beide straten bevindt zich op een perceel waarop zich op dit moment een leegstaande winkel met woonruimte uit 1899 bevindt.

In het huidige plan zal het bestaande pand verdwijnen om ruimte te maken voor nieuwbouw in de vorm van vier bouwlagen met daarin zeven appartementen. Er zullen zeven appartementen van 50 m2 en maisonnette van bijna 80 m2 worden gerealiseerd.

Het gebouw zal stedenbouwkundig gezien dienst doen als blokafronding
van het bouwblok aan de Bedumerweg met bebouwing van rond 1900. Tegelijkertijd zal het gebouw de verbinding vormen tussen de bebouwing van de Almastraat en de Bedumerweg. Gezien de schaal van de bebouwing aan de Bedumerweg is gekozen voor een verdeling van deze voorgevel in twee delen, om daarmee beter aansluiting te vinden bij de stedenbouwkundige maat elders in het bouwblok. Deze verdeling is fysiek gemaakt door middel van de terugliggende knip tussen het linker- en rechterdeel in de vorm van een glazen paneel dat een wit stippenpatroon als opdruk heeft.

De rechtergevel is opgetrokken uit metselwerk met een hoge mate van differentiatie om aan te sluiten bij de afwisselende uitstralingen van de belendende bebouwing aan de Bedumerweg. Zo zijn er vlakken metselwerk terugliggend gedetailleerd waarin telkens weer een nieuwe verdeling van twee kozijnen is toegepast. Daarnaast is de hoek ter plaatse van de derde verdieping zowel letterlijk als figuurlijk afgerond aan de hand van verticaal metselwerk dat zich bovenlangs uitstrekt over de hele breedte van de gevel, om zo tegelijkertijd de gevel af te ronden.

Het gedeelte waarin de maisonnettewoning zich bevindt op de plek van de hoek worden afgerond door het metselwerk in een ronding te metselen. Kenmerkend is hier de keuze om telkens twee lagen metselwerk om en om te laten verspringen. Dit lineaire, horizontale gebaar vouwt zich zodoende om de hoek van de ene naar de andere straat, zorgt voor een vriendelijke uitstraling op het niveau van de begane grond en de gewenste uitzondering ter plaatse van de maisonnette.

Overhoeks, ter plaatse van de Almastraat, is een opdeling in de gevel te zien tussen de bakstenen volumes en de witte, gestippelde glazen pui van de portiek, loggia en gemeenschappelijke entree. Omdat de Almastraat veel zijgevels en entreezones kent, is dat ook doorgevoerd in het (gevel-)ontwerp van dit pand. De L-vormige pui beslaat de gevel van de gemeenschappelijke berging, de hoofdentree, de portiek en vormt ook de balustrade van de buitenruimte van de maisonnette. Dit witte, semi-transparante deel van de gevel zal qua hoogte verspringen met het bakstenen volume van de appartementen en voegt zich op deze wijze op een subtiele wijze naar de omliggende bebouwing.

Alle geveluitingen die gerelateerd zijn aan de buitenwereld, zoals de Franse balkons, de toegang tot de maisonnettewoning, de loggia en de portiek met gemeenschappelijke entree, zijn uitgevoerd in glazen panelen met daarop een stippenpatroon dat zich in een gradiënt verdeelt over de glazen beplating. Deze kenmerkende materiaalkeuze zorgt voor een terugkerend element en een fraaie contrasterende uitstraling in het gevelontwerp en zodoende voor een bij elkaar passend geheel.