Duurzaamheid

Klaar voor de toekomst

Professionals in duurzaamheid
Duurzaamheid kent vele aspecten, zeker waar het gaat om bouwen. Maar waar begin je? En hoe zorg je ervoor dat je de goede dingen doet? Waar valt winst te behalen? We gaan graag het gesprek met u aan om deze vragen goed te beantwoorden. Wij zijn professionals op het gebied van duurzaamheid. Het gaat veel verder dan een visie, we rekenen het met duurzaamheidsberekeningen precies voor u uit. Duurzame ontwerpen zijn op elk vlak een investering in de toekomst. Wij passen de laatste technische inzichten toe en ontwerpen gebouwen die de juiste eigenschappen hebben voor een zeer laag energiegebruik. De juiste keuzes voor vorm, situering, isolatie en juiste installaties zijn hierbij een belangrijke basis. Het restant dat nodig is aan energie-input halen we uit duurzame bronnen met ten slotte efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen. Graag gaan we met u in gesprek over het ambitieniveau en welke uitgangspunten er gehanteerd worden. We hebben ervaring op verschillende terreinen zoals BREAAM, Cradle-2-Cradle, GPR, LEED, nul op de meter, energieneutraal en energiepositief bouwen, luchtdicht bouwen, passief bouwen en circulaire architectuur. We nemen u als opdrachtgever graag mee in de overwegingen. Het gaat om meer dan alleen energiegebruik: u heeft de kans een goed bouwwerk te maken met een zeer comfortabel en gezond binnenklimaat, en bij te dragen aan een goede stedelijke context.

Onze visie op duurzaamheid
We leven meer en meer in een constant veranderende samenleving. In deze tijd vindt er een omslag plaats van een traditionele denkwijze naar een veel groenere en duurzame manier van ontwerpen, bouwen en leven. Sinds jaar en dag ontwerpen we gebouwen die voldoen aan de eisen op het gebied van duurzaamheid. Of het nou gaat om zaken als isolatiewaarden, milieuvriendelijke materiaalkeuzes, zonnepanelen of overige groene innovaties, voor ons is het een vanzelfsprekendheid deze zaken onderdeel te maken van onze ontwerpen.

We staan de komende jaren voor een aantal grote opgaves. Zeer binnenkort, in 2020, staat de energieneutrale nieuwbouw op het programma. Wij zijn er reeds mee gestart. Daarnaast is er een enorme opgave in de verduurzaming van bestaande gebouwen en dit alles in een tijd van sterk stijgende bouwkosten. De bouwsector moet hiervoor innoveren en daar werken wij aan mee waar we mogelijkheden zien.

Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid voor een significant deel behaald kan worden door gebouwen reversibel en aanpasbaar te ontwerpen. Zo kan een bestaand gebouw reageren op de eisen van de constant veranderende maatschappij. Zo is de houdbaarheid, leefbaarheid en bruikbaarheid van een gebouw veel langer. We maken gebouwen die mooi oud worden. Dit heeft logischerwijs een positief effect op de sociaaleconomische duurzaamheid van een gebouw. De esthetische kwaliteit van een gebouw is van groot belang. Een goed ontworpen gebouw met goede maatvoering en verhoudingen nodigt uit tot instandhouding of herontwikkeling.

Meer weten?
Meer weten over wat Pdb|design voor u kan betekenen op het gebied van een duurzaam project? Bel of mail ons voor meer informatie of het plannen van een, uiteraard geheel vrijblijvende, afspraak.

Wat zijn uw plannen?