Studentenhuisvesting | Ontwerp, rendementsberekeningen, advies.

"We weten voor elke plek wel
een oplossing te bedenken
voor passende huisvesting."

Studentenhuisvesting

pdb|design is begonnen bij één van de moeilijkere onderdelen van het bouwvak: het efficiënt en optimaal rendabel maken van vastgoed. Inmiddels beschikken we over een systeem om het hoogste rendement te berekenen bij de inrichting voor kamerverhuur. Informeer naar de mogelijkheden. Studentenhuisvesting vormt vaak een belasting op de omgeving, het is van groot belang dat er aan zorgvuldige inpassing in de bestaande omgeving wordt gewerkt.

In geval van verhuur is rendement van groot belang. Evenwichtige balans in afmetingen en faciliteiten geven het hoogste rendement. Het klinkt eenvoudig en dat is het eigenlijk ook, maar weet u ook hoe u de meest evenwichtige balans krijgt? We informeren u graag.

Haalbaarheid

Een goed plan is gebaseerd op een zwaarwegend argument. Haalbaarheid. Het start met de wens en dan volgt de realiteit. Vakkundig vaststellen van uw programma van eisen vormt de basis waarop kan worden geanticipeerd. We onderzoeken de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan, haar uitwijkmogelijkheden en relateren dit aan de planning. Indien nodig onderhandelen we met gemeentelijke instanties en wegen de kansen af voor binnenplanse vrijstellingen of bestemmingsplanwijzigingen. Op basis hiervan worden de gevolgen ingeschat voor tijdsplanning en kosten.

Investeringsadvies

Belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsconcept is het investeringsadvies. Een betrouwbare investeringsbegroting is een van de peilers onder een succesvol project. Bij projecten met complexe bestemmingsplan vraagstukken een pre. In het ruime spectrum van kosten en inkomsten is het belangrijk dat de onzekerheidsfactor wordt geminimaliseerd. Op basis van een investeringsbegroting kunnen juiste afwegingen worden gemaakt of geduld en extra mogelijkheden lonen.

// diverse projecten studentenhuisvesting


optop woongebouw
verbouw cafe naar appartementen
verbouw studentenhuis
opbouw studentenhuis
Herontwikkeling monumentaal pakhuis naar studentenhuisvesting
Nieuwe studenten studio`s in pakhuis
Studentenhuisvesting in voormalig restaurant
Nieuwbouw studentenwoningen
woonstudio`s voor studenten
Tags: studentenhuisvesting, huisvesting, kamerverhuur, herontwikkeling, upgrading, optoppen, optimaliseren, rendement berekenen,