Huisvesting | Woonhof intense laagbouw, Kostverloren Groningen

 
 

 

huisvesting Woonhof intense Laagbouw Kostverloren, Groningen
jaar onbekend
ontwerp pdb design
fase start uitvoering onbekend
programma woonhof met 32 woningen
discipline ontwerp

// Woonhof intense Laagbouw Kostverloren, Groningen

In opdracht van woningcorporatie De Huismeester ontwierpen wij twee woonhofjes met totaal 32 kleine starterswoningen. Het plan maakt deel uit van de manifestatie Intense Laagbouw. Intense Laagbouw zorgt ervoor dat mooie en/of binnenstedelijke plekken intensiever benut worden; daarmee kunnen meer bewoners profiteren van de plek en worden de kosten met meer gedeeld en dus betaalbaarder. De vakmatige uitdaging met in potentie interessante typologie boeit.
"Mede bouwen aan ´onze´ stad met deze motieven is een voorrecht!"

"Het dagelijks leven in een stad als Groningen is bruisend en energiek. De snelle stromingen van verkeer, informatie en emoties vormen een intense woon/werkomgeving. Voor de invulling van een zone binnen deze stad zoeken we niet de intensiteit in de hoeveelheid, maar in de leefkwaliteit.
Op deze wijze vormt zich een intense stad, waarbij grondgebonden woningen een eigen, veilige baken van rust vormen. Niet de flats-gewijze massale stapeling van slaapplaatsen, maar een oase in de stad."

VROM
Ons plan is na de expositie bij RO/EZ in Groningen getoond in een nieuwe expositie in het gebouw van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in Den Haag.

Dagblad van het Noorden
Architecten uit binnen- en buitenland hebben hun tanden gezet in studies voor laagbouw in hoge dichtheden in de stad. Ze hebben woningen met een eigen buitenruimte ontworpen op ongebruikte plekken in de stad. Locatie: Hoendiep, achter twee huizenblokken. Opdrachtgever: de Huismeesters.