Monumenten | Woning naar studio's, Zuiderdiep Groningen

 
 

 

monumenten Woning naar studio`s Zuiderdiep, Groningen
jaar 2009
ontwerp pdb design
aannemer opdrachtgever
constructeur Ingenieursbureau Wieringa
Directie opdrachtgever
fase gerealiseerd
programma verbouw circa 300m²
discipline ontwerp, tekenwerk, monumentenvergunning, bouwvoorbereiding

// Verbouw Zuiderdiep 56

Dit statige pand aan het Gedempte Zuiderdiep was ooit het kantoor van de "Steenkolen Handelsvereeniging" In 2011 is deze geheel gerenoveerd. De bovenwoning van dit monument is weer ontkoppeld van de begane grond en heeft een nieuwe ontsluiting gekregen. Hierin zijn 8 studio`s gerealiseerd . De in de jaren 70 toegepaste puien zijn verwijderd en hier zijn nieuwe puien met vouwdeuren voor ontworpen. Tevens is de plint weer ontdaan van de betegeling. Een bijzondere vondst was de oorspronkelijke gevelreclame van de SHV. Deze was decennia verstopt achter de lichtreclame van eerdere exploitanten.

Het bouwwerk is van algemeen belang voor de gemeente vanwege zijn architectuur-historische waarde, als representant van het eclecticisme in de 19de-eeuwse bouwkunst; het ontwerp van de vooraanstaande architect G. Nijhuis vertoont vooral kenmerken van de neo-gotiek.