Monumenten | Kantoren Drents Museum, Assen

 
 

 

monumenten Kantoren Drents Museum Assen
jaar 2010
ontwerp pdb design
aannemer Geveke Noord
constructeur Ingenieursbureau Wassenaar
Directie Draaijer en Partners
fase gerealiseerd
programma verbouw 400m² kantoorruimte, nulmeting 800m² museum en opslagruimten
discipline ontwerp, tekenwerk, monumentenvergunning, bouwvoorbereiding

// Drents Museum

Als onderdeel van de grootschalige verbouw en uitbreiding van het Drents Museum zijn enkele panden aan de Kloosterstraat toegevoegd aan het Museum voor ondersteunende functies. Dit 19e eeuwse gebouw dat van oorsprong een boerderij was heeft mogelijk nog onderdeel uitgemaakt van het nonnenklooster Maria in Campis. Aan de Kloosterstraat 6 en 8, pal naast het opgetilde koetshuis waar zich de toegang tot het museum bevindt hebben wij de voorbereiding van de verbouw van deze twee rijksmonumenten verzorgd. Het gebouw is verbouwt tot kantoren en personeelskantine. Voor onze werkzaamheden hebben we complimenten ontvangen van de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Voor de zorgvuldige aanvraag en aanpak. Naast de werkzaamheden ten behoeve van de verbouw van de Kloosterstraat 6 en 8 hebben wij een aantal verdiepingen van het hoofdgebouw en diverse bijgebouwen opgemeten.