Huisvesting | Appartementencomplex, Sledemennerstraat Groningen

 
 

 

huisvesting Appartementencomplex Sledemennerstraat, Groningen
jaar 2009
ontwerp pdb design
aannemer Bouwbedrijf Benus Benus, Musselkanaal
constructeur Goudstikker - De Vries, Emmen
Directie opdrachtgever
fase voorbereiding uitvoering
programma nieuwbouw 19 appartementen, parkeergarage
discipline ontwerp, bouwkundig tekenwerk

// Appartementencomplex Sledemennerstraat, Groningen

Het plan bestaat uit 19 appartementen en een parkeergarage. De locatie, Sledemennerstraat, ligt tussen de drukke Westerbinnensingel, en de oude rivier, Der A. Het gebied met bijzonder veel geschiedenis en architectonische kwaliteit, bevat naast oude woningen, veel kleine bedrijven en veel sociale woningbouw. Ter plaatse van de Sledemennerstraat 24, 26 en 28 wordt de bestaande bebouwing vervangen voor nieuwbouw. De huidige bebouwing bestaat uit een kleine garage, een kleine industriefunctie, en een woonhuis. De bestaande gebouwen maken plaats voor starterswoningen.

Het terrein voor de kavel heeft een open karakter door het pleintje en de Dwarsstraat. Hierop is een gevel ontworpen welke qua maat en schaal aansluit bij de openbare ruimte. De appartementen bevinden zich grotendeels aan de straatzijde. De voorgevel is uitgevoerd met een smalle parcelering variërend van ca. 3,7-4,5 m1. De gevel volgt de erfgrens. De nieuwbouw sluit links en rechts aan op de bestaande bebouwing. De bebouwing aan de voorzijde bestaat uit drie bouwlagen + kap, de achterzijde uit drie bouwlagen. De woningen aan de straatzijde beschikken elk over tenminste één Frans balkon. De woningen aan de achterzijde krijgen een balkon. De gevels bestaan hoofdzakelijk uit metselwerk. Hier is gekozen voor een genuanceerde grijze en rode baksteen met witte kozijnen De derde verdieping wordt uitgevoerd met een zinken dak waarbij goot en hemelwaterafvoeren onzichtbaar worden weggewerkt.

Het straatbeeld ter hoogte van het maaiveld kenmerkt zich in de Sledemennerstraat als een tussenstraat met veel gesloten gevels door garagedeuren. Ter hoogte van het maaiveld is de gevelstructuur van de verdiepingen doorgetrokken. Deze worden afgesloten door terugliggende geperforeerde staalplaten waarbij de ruime toegangsdeur van een grotere perforatie voorzien wordt ter benadrukking van de functie. De geperforeerde staalplaten dienen als degelijke fysieke afsluiting met een enigszins transparante uitstraling en als ventilatie van de parkeergarage. De relatie tussen wonen en de openbare ruimte wordt gelegd door een ruime toegang tot de woningen en hoge ramen ter plaatse van de eerste verdieping. De woningen zijn bereikbaar via een afgesloten verkeersgebied. Met aan een vide gelegen galerijen worden de woningen ontsloten. Daglicht wordt verkregen via daklichten en gevels van glazen bouwstenen. Deze liggen in lijn met het centrale verkeersgebied. Zie impressie interieur verkeersgebied.