Bouwplanontwikkeling | Planning, ontwerp en engineering.

"U doet een voorzet, Wijst een plek
aan of geeft een adres door en u
krijgt rendabel maatwerk terug."

Bouwplanontwikkeling

Wij denken graag met u mee vanaf de beginfase van uw project. Zeker met betrekking tot de huidige bouwregelgeving is het interessant om te weten wat werkelijk de mogelijkheden zijn binnen uw plannen. Daarnaast kunnen wij u vertellen waar de mogelijkheden liggen binnen bestemmingsplan en vrijstellingsmogelijkheden.

Bouwkundig advies

Onze adviserende rol strekt zich uit over verschillende disciplines. Het bouwkundig advies staat centraal, maar alle randaspecten van uw project worden niet vergeten. Onze aandacht gaat uit naar bouwfysische aspecten, bouwregelgeving, bouwplanontwikkeling, exploitatie-, en rendementsberekeningen en het geven van adviezen voor herstructurering en renovatie.

Procedures

We staan u met raad en daad ter zijde tijdens de procedures welke onlosmakelijk verbonden zijn met het ontwikkelen van vastgoed. We spannen ons buitengewoon in voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen.

Planpresentatie

Het is mogelijk dat niet iedereen op voorhand enthousiast is over uw plannen. Een vakkundige planpresentatie zal de voortgang van uw project altijd versterken. We verzorgen uiteenlopende vormen van presentaties voor alle mogelijke onderwerpen. U wilt meer succes en betaalbaar? Planontwikkeling valt nauw samen met presentatie.

Rendementsberekeningen

In geval van commercieel vastgoed weet u graag waar u aan toe bent. In de vrije markt dient u te bepalen wat de markt wenst te betalen, in geval van studentenhuisvesting en gereguleerde woningbouw bepaald regelgeving uw maximale vraagprijs. Voor exacte waardebepaling van een ontwikkeling verzorgen wij rendermentsberekeningen.

Haalbaarheidsonderzoek

De mogelijkheden liggen niet altijd voor de hand. pdb|design doet haalbaarheidsonderzoek naar de juiste insteek. Lees meer.

Investeringsadvies

Belangrijk onderdeel van het haalbaarheidsconcept is het investeringsadvies. Een betrouwbare investeringsbegroting is een van de peilers onder een succesvol project. Bij projecten met complexe bestemmingsplan vraagstukken een pre. In het ruime spectrum van kosten en inkomsten is het belangrijk dat de onzekerheidsfactor wordt geminimaliseerd. Op basis van een investeringsbegroting kunnen juiste afwegingen worden gemaakt of geduld en extra mogelijkheden lonen.

// overzicht van onze projecten: