Bouwkundig tekenwerk | tekenbureau Groningen

"Wij verzorgen optimaal tekenwerk
voor elke fase. Alles wat nodig is
voor een succesvol bouwproject."

Bouwkundig tekenwerk

Wij verzorgen bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces. Ontwerptekeningen, bouwaanvraagtekeningen, splitsingstekening, bestektekeningen, werktekeningen, bouwkundige details en alles wat verder nodig is voor een succesvol bouwproject.

Bouwkundig tekenwerk nieuwbouw

We verzorgen optimaal tekenwerk voor elke fase. Plannen veranderen maar zonder goede basis is het niet mogelijk de juiste keuzes te maken. We werken permanent met een team van bouwkundig ingenieurs aan een bouwkundige uitwerking welke aansluit op actuele bouwtechnieken, bouwkosten en de expertise van opdrachtgevers en betrokken bouwers. De uitvoering is een dynamisch proces waarin wij met ons bouwkundig tekenwerk sturen op een optimaal eindresultaat.

Bouwkundig tekenwerk verbouw

Verbouw is in veel gevallen een complexere materie dan nieuwbouw. Voor een gedegen ontwerp in vorm en technische uitvoering werken wij altijd aan accuraat bouwkundig tekenwerk van de bestaande situatie. Bestaande tekeningen helpen ons bij de totstandkoming echter is het correct digitaliseren van de bestaande omgeving van groot belang. Dit voorkomt kostenverhoging en doorlooptijd van het project.

Overig tekenwerk

Naast bouwkundig tekenwerk is het mogelijk bestaande gebouwen te laten digitaliseren, nulmeting, vluchtplannen te laten maken, of bijvoorbeeld glooiende terreinen 3D in beeld te laten brengen.

3D Tekenwerk

De toekomst van bouwkundig tekenwerk ligt bij het driedimensionaal in beeld brengen van uw project. Bij meer complexe projecten combineren we in het bouwkundig tekenwerk 2D en 3D. Hierdoor zijn zowel de ontwerpkeuzes als de bouwtekeningen helder.

Aandacht voor uw project
Elke fase verdient de juiste aandacht en behandeling. Aan de basis van de succesvolle uitvoering van een project ligt zorgvuldig bouwkundig tekenwerk. Met een grondige kennis van het bouwbesluit gaan we effectief te werk.

NEN 2580 Meetrapport

Tevens verzorgd ons tekenbureau NEN 2580 meetrapporten. Maakt u zich niet langer druk over bruto vloeroppervlakte, gebruiksoppervlakte, netto- en verhuurbaar oppervlak. We zorgen voor een foutloos en compleet meetrapport.

//diverse projecten:


tekenwerk Datacentrum Groningen
Bouwkundig tekenwerk appartement
Bouwkundig tekenwerk villa
Bouwkundige tekeningen renovatie
Bouwkundig tekenwerk appartementencomplex
Bouwkundig tekenwerk Bouwmarkt
Bouwkundig tekenwerk stadsvilla
Bouwkundig tekenwerk renovatie
Bouwkundig tekenwerk monument
Tags: bouwkundig tekenwerk, tekenwerk rijksmonument, tekenwerk verbouw, tekenwerk nieuwbouw, tekenwerk herontwikkeling, tekenwerk meetrapport, 3D tekenwerk.