Bouwkundig advies voor verbouw, nieuwbouw en renovatie

"Wij hechten zeer veel waarde aan een
open communicatie met u als
opdrachtgever"
U wilt een succesvol project. Kwaliteit laat zich op verschillende
wijze uiten. Fraaie vormgeving, degelijkheid, een kostentechnisch interessant bouwwerk. Het optimum wordt meestal gezien in een resultaat met al deze kwaliteiten. Wij dragen er zorg voor dat vanaf planvorming en ontwerp een sterk concept wordt neergezet met gedegen bouwkundig advies.


Zeer belangrijk onderdeel in onze complete dienstverlening voor het oprichten van gebouwen in de woning- en utiliteitsbouw is het bouwkundig advies. Elk project krijgt de juiste aandacht. Bouwen gaat veel verder dan het ontwerpen van gevels en plattegronden. Ontwerp is een zeer belangrijk onderdeel van het proces. De eisen die u als opdrachtgever stelt zullen dan ook gevarieerd zijn. Wellicht is comfort voor u een belangrijk aandachtpunt, voor een ander is rendement weer belangrijker. Welke kant het ook uit gaat voor de verschillende facetten van uw project, we denken graag met u mee. Het is onze taak uw belangen te behartigen bij de vertaling van wensen naar concrete plannen. Techniek is naast vormgeving een zeer belangrijk aspect voor een goed resultaat.

Communicatie

Voor de totstandkoming van een ontwerp dat aansluit bij het gebruik en de beleving van de uiteindelijke gebruiker is communicatie van groot belang. Wij hechten zeer veel waarde aan een open communicatie met u als opdrachtgever. De opdrachtgever wordt nauw betrokken bij de totstandkoming van het ontwerp.

Budgetgericht werken

Gedurende de verschillende fasen van het ontwerpproces wordt telkens het budget in het oog gehouden. Tijdens het ontwerpproces krijgen gedachten de vrije loop maar parallel worden bouwkosten scherp in beeld gehouden. Naarmate het ontwerpproces vordert komen ontwerp en budget steeds dichter bij elkaar om uiteindelijk tot een passend ontwerp bij een passend budget te vinden.

Planning

Juiste fasering, afspraken en organisatie zorgen voor een helder traject welke duidelijkheid schept over de te verwachten start en afronding van uw bouwproject. U wordt uitstekend op de hoogte gehouden van de voortgang zodat u zicht en grip houdt op uw project.

Bouwtechnisch sterk

Heldere keuzes in constructie en uitvoering, materiaal en toepassing leiden tot een sprekend ontwerp en dragen bij aan een effectief budgettair gunstig ontwerp. Juiste keuzes zorgen voor gewenste dimensies van constructies, uitstraling en de duurzaamheid van het gebouw.

Second opinion

In elke fase van het traject kunnen wij instappen en u bijstaan. Bouwtechnisch advies bieden, bouwkundig ontwerp, bouwkundige oplossingen in geval van problemen of bouwbegeleiding bij uitvoering tot aan de oplevering.

// diverse projecten - bouwkundig advies:


bouwkundig advies nieuwbouw partycentrum
bouwtechnisch advies bouw datacentrum
bouwkundig advies
bouwkundig advies verbouw winkel
Bouwtechnisch advies herontwikkeling
Bouwtechnische oplossingen huisvesting
bouwtechnische advieszen vernieuwbouw vakantiehuis
Bouwkundig advies herontwikkeling monument
bouwkundig advies inbreiding
Wij staan met bouwkundig advies voor u klaar in elke fase van het bouwproces: Voorlopig ontwerp, Ontwerp, Interieur, Exterieur, Definitief ontwerp, Principe details, Technisch ontwerp, Aanvraag bouwvergunning, bouwtechnisch advies, Bouwvoorbereiding, Bestek, Bouwvoorbereidingstekeningen, Begroting, Prijs en contractvorming, Selectie aannemers, Uitvoering en oplevering, Bouwuitvoeringstekeningen, voeren van directie