Bouwbegeleiding voor verbouw, nieuwbouw en renovatie

"het wordt niet alleen beter maar ook
goedkoper als u het goed regelt
en dat kunnen wij voor u doen."

Bouwbegeleiding


Bouwmanagement, esthetische begeleiding en kwaliteitsbewaking zijn tijdens het bouwproces belangrijke taken waarin wij u vertegenwoordigen. Aansluitend op het traject van de bouwplanontwikkeling en het verzorgen van werktekeningen en de benodigde vergunningen kunnen we zorgen voor een goed verloop van de bouwperiode. Dit bestaat uit het leggen en onderhouden van contacten met aannemers en onderaannemers, het toezien op de juiste uitvoering van het bouwplan, het verdedigen van uw overige belangen gedurende de bouw en een goede afronding van uw project.

Aanbesteding - Prijs- en contractvorming

Een goede voorbereiding is het halve werk, dit leidt tot een soepel bouwtraject zonder onaangename verrassingen. We dragen zorg voor een correcte aanbesteding. Voor elk project zoeken we geschikte aannemers om tot een succesvol bouwproject te komen voor een concurrerende prijs. Hiervoor schrijven we een STABU bestek.

Esthetische begeleiding

We zien er op toe dat de afgesproken kwaliteit en bouwwijze wordt gehandhaafd. Een goed resultaat op te leveren met u als tevreden opdrachtgever. We zorgen ervoor dat het ontwerp tot in de kleine details op juiste wijze wordt uitgevoerd. Wij bewaken het ontwerp dat bij uw programma van eisen en uw budget aansluit en vertegenwoordigen wij u als opdrachtgever gedurende de bouw.

Vertegenwoordiging opdrachtgever.

Om met de deur in huis te vallen, we waken sterk voor laksheid. Als zeer gemotiveerd team zien we het als onze taak een project in gang te houden. Met het fiat van u als opdrachtgever houden we als onafhankelijk bureau alle partijen op scherp.

Bouwmanagement


Management van het project start uiteraard al bij het vaststellen en ontwikkelen van een visie. Daarvoor bent u bij ons in goede handen. Gedurende het definitief ontwerp en de bouwvoorbereiding is het relevant dat de juiste partijen worden betrokken bij uw project. Tevens moet er een inschatting worden gemaakt of het project als geheel wordt aanbesteed of dat er mogelijkheden liggen kosten te besparen door deelopdrachten. Hierbij is het relevant dat er met de juiste motivatie wordt gehandeld en u wordt geadviseerd door een onafhankelijke partij.

// diverse door ons begeleide projecten:
begeleiden bouw nieuwbouw datacentrum
Bouwbegeleiding verbouw kantoor
bouwbegeleiding nieuwbouw appartementen
Bouwbegeleiding nieuwbouw partycentrum
bouwbegeleiding Schiermonnikoog
bouwbegeleiding verbouw woning
Bouwbegeleiding kantoor naar appartementen
bouwbegeleiding verbouw villa
bouwbegeleiding Groningen
bouwbegeleiding, bouwbegeleiding groningen, bouwmanagement, uitvoering, toezicht houden, project management, directievoering, bouwkosten, prijs en contractvorming, aanbesteding, bouwteam, bouwvergaderingen, kwaliteitsbewaking