Vacatures

Hoe we animatie maken.

pdb|design animatie studio
pdb|design maakt 3D animatie voor verschillende doeleinden. Architectuuranimaties, vastgoed presentatie en het 3D tonen van processen. ga naar onze 3D animatie pagina voor een overzicht van de mogelijkheden.

Klik hier voor ons animatie portfolio.

Klik hier voor onze 3D animatie toepassingen.
meer algemene info over 3D animatie op wikipedia

Realisatie van een animatiefilm
Voor het maken van een 3D-animatiefilm worden een aantal stappen genomen. Door deze stappen in de juiste volgorde uit te voeren wordt gestreefd naar maximale efficiëntie. Gelet op de doorsnee deadline is dit van belang. Wanneer de 3D-modeling een onderdeel is van het ontwerpproces werken we op een andere wijze.

Positiebepaling en route
Voor er wordt gestart met de opbouw van het model wordt eerst het doel van de animatiefilm bepaald. Zo moet duidelijk worden welke onderdelen er uiteindelijk in beeld komen en waar de aandacht naar uit dient te gaan. Een simpel storyboard met schetsen kan hierbij helpen. Door in de scène de camerapaden goed te bepalen kan veel tijd worden bespaard. Het model wordt hierdoor minder zwaar, waardoor de benodigde bouwtijd wordt geminimaliseerd.

Modeleren
Met als basisinformatie het project en de route wordt er gestart met de bouw van het model. Het 3D-model ontstaat uit vaak talloze vectoren. Deze coördinaten worden verbonden met lijnen. Met de coördinaten op de juiste plaatsen is het mogelijk een vlak te creëren. Vanuit plattegronden en aanzichten ontstaat een 3D-wereld met eindeloos veel geometrische vormen waaruit de vorm van het project al goed zichtbaar wordt. De detaillering wordt afgestemd op het doel van de film en de afstand tussen de virtuele camera en het object.

Texturen toepassen
Nadat het model gereed is worden kleuren en materialen aan de verschillende vlakken toegekend. Deze zogenaamde textures zijn vaak foto’s van bestaande materialen. Hiermee wordt een materiaal gesimuleerd. De nuances liggen in de juiste texturemap en de eigenschappen die aan het vlak worden meegegeven, ondermeer de mate van glans, doorzichtigheid, reflectie en glow. Hiermee wordt de mate van realisme bepaald.

Belichting
Door in de scène virtuele lampen op te hangen en deze op het model te richten ontstaat een belichting die de werkelijkheid benadert. Afhankelijk van de eigenschappen die aan de vlakken zijn gegeven, wordt het licht weerkaatst, gedeeltelijk doorgelaten of geabsorbeerd. Tevens worden achter het model schaduwen opgeworpen.
Installeer s.v.p. nieuwe versie Flash!


Animatie
Een animatie kan bestaan uit een bewegend onderwerp en/of bewegende camera’s en lichten. Door de virtuele camera door bijvoorbeeld een model van een gebouw te laten bewegen wordt een virtuele wandeling gerealiseerd. Uitgebreid met bewegende elementen als rijdende auto’s, wandelende mensen en openslaande deuren is het doel van deze vorm van presentatie goed te beïnvloeden.

Rendering
Wanneer alle stappen genomen zijn volgt het renderen. Voor een vloeiende animatiefilm worden 25 beelden per seconde gegenereerd. Een film van tien minuten bestaat uit 15000 van deze frames. De benodigde tijd voor het genereren van één beeld kan van enkele seconden tot uren per frame duren. Voor het renderen van een realistisch beeld moet de computer namelijk miljarden berekeningen uitvoeren. Vanuit de lampen worden vele lichtpulsen naar het model gestuurd en teruggekaatst. De eigenschappen van het vlak hebben weer invloed op de omliggende vlakken. Zo ontstaat bijvoorbeeld spiegeling, het uitstralen van de kleur van het ene object naar het andere en absorptie van het licht. Het is ook mogelijk om scherptediepte aan te brengen, maar dit vraagt de nodige tijd. Voor het renderen beschikken we over een snelle rendergrid. Hierdoor kunnen we in eigen beheer grote animatieprojecten realiseren in korte tijd. Voor het verzorgen van een animatiefilm is dit een must.

Editen
Na het voltooien van de rendering worden alle losse frames samengevoegd tot één geheel. Het kan nu bewerkt worden zoals videomateriaal ook bewerkt kan worden. Tot de mogelijkheden behoren bijvoorbeeld het bijstellen van kleuren, over laten lopen van beeld en het toevoegen van geluiden en muziek voor de juiste sfeer. Vervolgens kan het worden verwerkt tot webfilm, cd of dvd. Nog spannender is het om het model van binnenuit te bewonderen. Dit noemen we virtual reality.