Ambities pdb|design

"een traditioneel bedrijf met een
gezonde bedrijfsvoering, moraal
en ethiek, in een modern jasje."

De hoogst haalbare kwaliteit

Het doel is een complete dienstverlening te bieden in het spectrum bouw, ontwerp, advies en verkoop door te functioneren als verbindend element tussen concept, bouw en exploitatie. Door een duurzame kwalitatieve en kwantitatieve dienstverlening is er een gestage groeiambitie. We werken permanent aan een verdere ontwikkeling van onze complete dienstverlening, kwalitatief en kwantitatief. Het zijn van een toegevoegde waarde. Zorgvuldige verwerking van opdrachten, blijven verrassen in vorm en functie, het betaalbaar houden wat realiteit wordt. Innovatief waar mogelijk, degelijk en praktisch waar nodig. Verdere ontwikkeling van 3D-ontwerp en technische uitwerking. Verdere integratie van bouw, wensen en verkoopbaarheid. Duurzaam in realisatie.

Kennis van zaken

Permanent investeren in kennis en vaardigheden welke een bijdrage leveren aan onze stad en het vak zelf. Het opwekken van interesse voor het voor het ontwikkelen van een beter woon- en leefklimaat. Het verder ontwikkelen van computertechnieken welke bijdragen aan een betere uitvoering van ons vak.
Betrokkenheid
Chemie is een belangrijk onderdeel voor samenwerking. Door een centrale rol te verwerven in een waardevol netwerk is het mogelijk juiste partijen samen te brengen en mogelijk commercieel aantrekkelijke en maatschappelijk interessante projecten tot ontwikkeling te brengen.

Aantrekkelijke vormgeving
Parallel aan kwaliteit, kennisverwerving en betrokkenheid is er veel aandacht voor fraaie vormgeving. Er is nog geen sprake van een vaste richting of vorm welke een stempel op ons werk zou leggen. Wel zorgen we voor een ongekende betrokkenheid bij het ontwerp dankzij onze zeer goede 3D impressies en 3D animaties

Meer weten?
Neem contact op met pdb|design.